dijous, 30 de setembre de 2010

CURS DE CREACIÓ CERÀMICA CONTEMPORÀNIAPLANTEJAMENT
• Curs de recerca i aprofundiment del llenguatge propi,
investigant a partir de tècniques ceràmiques dins l’art contemporani.
• Exposició d’idees a treballar, anàlisi de conceptes, selecció de punts de vista des dels
quals expressar-se i com traduir els conceptes en formes.
• Cada participant treballarà el seu propi projecte.

METODOLOGIA
• Recerca del tema a treballar.
• Elaboració del projecte.
• Tria del mètode de producció i materials.
• Maquetes i proves.
• Peces finals.

DATES I HORARIS
• De Novembre 2010 a Juny 2011, ambdós inclosos.
• 3 hores setmanals.
• Grup diurn: dilluns de 09:30 a 12:30 h.
Grup nocturn: dilluns de 19:00 a 22:00 h.
• Places limitades.

PREUS
• Professionals: 85 e mensuals.
• Estudiants: 75 e mensuals (prèvia acreditació).
• Forma de pagament: mensual o trimestral (5% dcte).
• Materials i fornades inclosos.

LLOC I INFORMACIÓ
• C/ Besalú, 1 bis, bxs. 08026 Barcelona.
• T: 93 340 74 89 - info@rosacortiella.com
• www.rosacortiella.com
Related Posts with Thumbnails