dilluns, 23 de març de 2009

Bologna, el pla desconegut


Una de les coses que més em satisfà del món bloggaire ceràmic és l'esperit crític i la implicació social present a molts dels blogs de ceràmica que segueixo habitualment. Crec que l'art i la creació no tenen sentit si la seva existència té lloc en una bombolla aïllada de la realitat que ens envolta. o només utilitzem aquesta realitat com un mer objecte. Després dels fets que han tingut lloc arran de les protestes estudiantils contra la implantació del Pla Bologna, la denúncia de l'actuació policial s'ha traduit en algunes entrades en blocs orientats cap al món de la ceràmica. És el cas de Ceràmiques amb l'entrada "Bologna avui està de dol" o de La Barbotina que ens ofereix l'enllaç a un ja tristament difós vídeo (per internet sobretot) sobre l'actuació policial "desmesurada".
La posició dels "mass media" ha estat clau en tot el procés de mobilitzacions contra el pla Bologna. No han estat precisament permeables amb les opinions desfavorables al nou pla. El quid de la qüestió està en com es difon la informació. Ens n'arriba molta i amb molta facilitat, però no és precisament la diversitat el tret comú que caracteritza les fonts informatives que més ens bombardegen amb el seu punt de vista en el nostre dia a dia. Aquests dies s'han recreat més aviat en les notes més properes al reality show cutre que en una anàlisi en profunditat sobre la reforma o en fomentar un debat en què les dues parts tinguessin una representació equitativa. La part bona és que, gràcies a internet, si ens interessa un tema, només cal moure's una mica per a ampliar la informació i poder elaborar el nostre punt de vista d'una forma menys vinculada als mitjans dominants. Pel que fa al tema Bologna, podem començar entrant al Blog de la Tancada i d'aquí consultar documents com el Manifest firmat per una important xifra de catedràtics, professors i investigadors, o l'Article publicat a Le Monde Diplomatique que firma el Catedràtic d'Antropologia Social de la Universitat de Sevilla, Isidoro Moreno. Només un començament per a conèixer millor "l'altra part".
Related Posts with Thumbnails