dimarts, 26 de maig de 2015

TALLER EXPERIMENTAL DE FOTOCERÀMICA 20 i 21 de Juny 2015


+ INFO: 
elimalva@yahoo.es
680928069 (Eli)

PROGRAMA
Explicació teòrica:
Origen, història i bases de la fotografia a la goma.
Variables que intervenen en el procés: tipus d’emulsions (goma aràbiga, cola blanca, dicromat, diazo...), negatius, temps d’exposició, superfícies (pastes d’alta i baixa temperatura, engalbades, texturades...)
Possibilitats d’acabats: esmaltat, colorejat, exposicions successives...
Pràctica de la tècnica:
Preparació de l’emulsió, aplicació i revelat. Veurem com influeixen algunes de les diferents variables que intervenen en el procés.
Experimentació:
Ara que ja coneixem la tècnica, l’aplicarem sobre diferents superfícies, amb diferents emulsions, amb negatius que podem fer al taller...
Catàleg d’errors:
Explicació dels errors que apareixen amb freqüència en l’aplicació de la tècnica i com corregir-los. Es donaran pautes per a continuar treballant la tècnica als respectius tallers.
Related Posts with Thumbnails